Ilmunud on uus rootsi keele õpik kõrgtasemele

17. mail ilmus Yvonne Hedmani and Ewa Holmi õpik Nästa steg 2, Svenska som andraspråk 2 - nivå B2-C1 (Samm edasi 2, Rootsi keel teise keelena 2 – tase B2-C1).

Uus gümnaasiumitele ja täiskasvanud õppijatele mõeldud õpik-töövihik koosneb 12 peatükist, milles keskendutakse palju rääkimisele ja kirjutamisele, käsitletakse teemasid sotsiolingvistikast, dialektidest ja rootsi vähemuskeeltest ning üsna laiahaardeliselt kirjanduse ajaloost, alustades antiigist ja lõpetades kaasaegsete rootsi autoritega. Igas peatükis on lugemisharjutused teksti mõistmise kohta, aruteluküsimused, keerukamate sõnade selgitused lehe servadel, sõnavara ja lauseehituse harjutused. Kõik peatükid lõpevad testiga ning õpikus on ka eraldi harjutuste peatükk õpitud sõnade ja väljendite kinnistamiseks.

TÜ rootsi keele ja kirjanduse külalislektori Ewa Holmi sõnul on oluline, et õppijatel oleks võimalus õpetatavast vaimustuda. Seda on tihti väga keeruline saavutada, eriti kui puudub loomulik keelekeskkond ja vajadus või võimalus õpitavat keelt ka väljaspool klassiruumi kasutada. „Uue õpiku koostamisel soovisime eelkõige luua materjali, millest meil õpetajatena seni vajaka on olnud. Otsustasime ühendada praktilise keeleõppe ja kirjanduse, mille tulemusena saavad õpilased keelt harjutades, olgu siis rääkides või kirjutades, õppida ka erinevaid oleviku ja mineviku teemasid analüüsima, neil teemadel laiemalt diskuteerida ja mõtiskleda,“ sõnab Holm.

Nästa steg 2 sobib ka iseseisvaks õppimiseks – kõigi harjutuste vastused on kättesaadavad kirjastuse kodulehel gleerups.se. Samuti on varsti oodata õpiku digitaalse verisooni ilmumist.

Õpikut saab tellida kirjastuse Gleerups kodulehel. Sama kirjastuse kaudu võimalik soetada ka Ewa Holmi õpik-töövihikut (sh digitaalset versiooni) tasemele B1-B2, Nästa steg 1.

Lisainfo TÜ skandinavistika osakonnas:

Ewa Holm, rootsi keele ja kirjanduse külalislektor, ewa.holm@ut.ee

Gleerups kirjastuse kontaktid:

Mattias Lygård, toimetaja, mattias.lygard@gleerups.se (tel +4640209823)
Gleerups klienditugi, info@gleerups.se (tel. +4640209810)