Autor:
Andero Kalju

Narvast kultuuripealinna keelekümblema

Kevadsemestril alustab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpirände raames õpinguid 26 TÜ Narva kolledži üliõpilast. Tartus veedetava üheksa nädala jooksul osalevad tulevased eesti keele õpetajad instituudi õppetöös, keelesõbra- ja kultuuriprogrammis ning saavad osa ülikoolilinna elust.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Narva kolledži koostöö- ja õpirändeprojekti peamine eesmärk on pakkuda Narva üliõpilastele täiendavat keelelist ja kultuurilist tuge nende eesti keele õppimisel. Tudengid osalevad eesti keele, nüüdiskultuuri ning keele ja ühiskonna õppeainetes, tutvuvad Tartu linna üldhariduskoolidega, osalevad mitmekülgses kultuuriprogrammis ning külastavad Setomaad.

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektor Piret Kärtner usub, et taoline intensiivne ja senisest harjumuspärasest keskkonnast erinev õpikogemus arendab üliõpilaste keeleoskust ja laiendab nende silmaringi. „Kultuuri- ja ülikoolilinna eestikeelne keskkond pakub tudengitele kindlasti rohkesti eesti keele praktiseerimise ja muid keeleõpet toetavaid tegevusi,“ lisas Kärtner.

„Tartu õpiränne aitab Narvas õppivatel tulevastel õpetajatel koguda eestikeelses keskkonnas suhtlemisjulgust, teisalt on tegu laiema eesmärgiga, mis on suunatud Tartu Ülikooli koostööle Ida-Virumaa haridusasutustega,“ selgitas Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang.

Igale Narva üliõpilasele on Tartu tudengite seast leitud eesti keeles suhtlev keelesõber, kellega loenguvälisel ajal eesti keelt praktiseerida ja kultuuriüritustest osa võtta. „Meil on erakordselt hea meel, et Narva tudengite toetamiseks algatatud keelesõprade programm Tartu üliõpilastele sedavõrd palju huvi pakkus ning üliõpilased olid valmis innukalt kaasa lööma. Kokku laekus meile ligi sadakond sooviavaldust,“ sõnas projektijuht, rakenduslingvistika professor Kristiina Praakli. Samuti pakub üliõpilastele keelelist tuge Tartu Ülikooli muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja.

Narva kolledži tudengid õpivad Tartus 12. veebruarist 12. aprillini. Projekti avaüritus toimub 12. veebruaril kl 10 Jakobi 2 auditooriumis 438, kus projekti algatajad ja eestvedajad tutvustavad programmi ning algab ka esimene loeng „Eesti kultuuriruumi kujunemine ja tänapäev“.

Projekti algne idee käidi välja kuus aastat tagasi. Toona oli projekti õnnestumises kahtlejaid, kuid nüüd on projekt saanud tegelikkuseks ja Narva kolledži tudengid on teel Tartusse, et täiendada enda eesti keele oskust, õppida eestikeelses keskkonnas ning kogeda kultuuripealinna mitmekülgset programmi.

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Ülikooli 16 õppehoone raamatukogu

Hoonete lahtiolekuajad