Autor:
Priit Rohtmets

Rahvusvahelise lepingu eesmärgiks on edendada koostööd õigeusu vallas

23. oktoobril Tartu Ülikooli, Vólose Teoloogiaakadeemia ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahel allkirjastatud leping annab kinnitust üha hoogsamast koostööst õigeusu teoloogia vallas. Selle esimene käegakatsutav tulemus on 2023. aasta septembris alanud mikrokraadiprogramm „Õigeusk ja kaasaja väljakutsed“, mille raames käivad usuteaduskonnas õpetamas rahvusvaheliselt väga tuntud ja hinnatud teadlased.

Rahvusvaheline koostöö on oluline päevakajalistel põhjustel: meie igapäevaelu saadavad teated sõjast, ökoloogilisest kriisist ja kõikuma löönud ühiskondlikust tasakaalust, mille tagajärjel on ühiskonnas aina enam vaimseid probleeme. Mikrokraadiprogrammis õpetatavate ainete raames pööratakse seepärast tähelepanu sellistele valdkondadele nagu ökoteoloogia, uus vaimsus, natsionalism, etnofületism ja imperialistlikud teoloogilis-poliitilised narratiivid, psühholoogia, psühhoanalüüs ja psühhoteraapia ning nende vahekord teoloogiaga.

Kolmepoolne koostöö pakub nende teemade lahkamiseks suurepärase võimaluse, sest Kreekas asuv Vólose teoloogiaakadeemia on aktiivne konverentside ja teadlasvahetuse korraldaja ning seal on maailma üks suuremaid õigeusu teoloogide võrgustikke. Meiegi teadlased kuuluvad nendesse, saavad koos teistega arutleda päevakajaliste küsimuste üle ja avaldada teadustöid.

Koostööleping annab usuteaduskonnale võimaluse tihendada koostööd rahvusvahelisel tasandil, samuti Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga, kellelt lepingu sõlmimise idee pärinebki. Vólose akadeemia abiga täieneb meie raamatukogu õigeusuteemaline teaduskirjanduse kollektsioon, plaanis on korraldada koos seminare ja teaduskonverentse ning üliõpilas- ja teadlasvahetust.

Koostöö kasulikkust on märkinud nii Vabariigi President kui ka septembris Eestis visiidil käinud oikumeeniline patriarh Bartolomeus.

Canva

2023. aasta parimaks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia talurahva intiimelust

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Enlighti kursus Baskimaal

Tõlketeadlased osalesid Baskimaal kultuure ühendaval kursusel