Skip to main content

Rahvusvahelised koostööpartnerid

Rahvusvaheliste koostööpartneritega toimuva suhtluse eesmärgiks on kontaktide loomine ja arendamine ning enamasti tegutsetakse iga koostööpartneri kultuuriruumiga seotud õpetuse raames (vastava riigi keel, kultuur, ajalugu). Valdkond teeb koostööd paljude välisriikide esindustega ning suure hulga teadusasutuste ja ülikoolidega.

Alates 1990. aastatest on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnal tihedad sidemed mitmete saatkondade ja fondidega. Nende toetus on võimaldanud parandada õppe- ja teadustöö tingimusi, olnud suureks abiks konverentside korraldamisel ning raamatukogude täiendamisel. Saatkonnad ja fondid on olnud abiks välislektorite leidmisel ja rahastamisel ning avanud akadeemilise vahetuse võimalusi nii  meie üliõpilastele kui ka töötajatele.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnal on väga tihedad sidemed paljude ülikoolidega erinevates riikides.
Suure hulga partneritega on sõlmitud koostöölepingud, mis hõlmavad nii üliõpilaste kui ka õppejõudude vahetust ning õppe- ja teadusalast koostööd.

Täname oma rahvusvahelisi partnereid viljaka koostöö eest ning loodame tulevikus kontakte veelgi süvendada ja laiendada. 

#õppimine #teadus

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Jaga
09.12.2021
#õppimine #teadus

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm

Alates 2022/2023. õppeaastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab 22 eriala:

Jaga
08.12.2021
#õppimine #teadus
inimesed lehvitavad

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus

Jaga
07.12.2021