Skip to main content

Rahvusvahelised koostööpartnerid

Rahvusvaheliste koostööpartneritega toimuva suhtluse eesmärgiks on kontaktide loomine ja arendamine ning enamasti tegutsetakse iga koostööpartneri kultuuriruumiga seotud õpetuse raames (vastava riigi keel, kultuur, ajalugu). Valdkond teeb koostööd paljude välisriikide esindustega ning suure hulga teadusasutuste ja ülikoolidega.

Alates 1990. aastatest on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnal tihedad sidemed mitmete saatkondade ja fondidega. Nende toetus on võimaldanud parandada õppe- ja teadustöö tingimusi, olnud suureks abiks konverentside korraldamisel ning raamatukogude täiendamisel. Saatkonnad ja fondid on olnud abiks välislektorite leidmisel ja rahastamisel ning avanud akadeemilise vahetuse võimalusi nii  meie üliõpilastele kui ka töötajatele.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnal on väga tihedad sidemed paljude ülikoolidega erinevates riikides.
Suure hulga partneritega on sõlmitud koostöölepingud, mis hõlmavad nii üliõpilaste kui ka õppejõudude vahetust ning õppe- ja teadusalast koostööd.

Täname oma rahvusvahelisi partnereid viljaka koostöö eest ning loodame tulevikus kontakte veelgi süvendada ja laiendada. 

#õppimine #täiendusõpe
Tudengid

Mikrokraadid humanitaarteadustes

Jaga
02.08.2022
#õppimine #õpetamine
Raamat

Valmimas on uus eesti keele õpik ukrainlastele

Jaga
25.07.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022