Autor:
Eesti Juured

Veebileht „Eesti juured" jutustab eestlaste loo

Projekti „Eesti rahva etnogeneesi ajalugu uute teadustulemuste valguses“ tulemusena on valminud veebileht „Eesti juured". Leht jutustab Eesti aladel elanud inimestest alustades küttidest-korilastest kuni 21. sajandi Eesti elanikeni. 

Uus veebileht on valminud Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi liikmete ja teiste teadlaste koostöös ning koondab infot eestlaste kultuurilisest, keelelisest ja geneetilisest kujunemisest. Veebilehelt saab muuhulgas teada, kui palju inimesi elas Eesti aladel Rootsi ajal, milline oli siinne kliima perioodil 3900–1750 eKr, millal kujunes välja reeglipärane eesti keele kirjaviis jpm.

Eesti rahva etnilist ajalugu tutvustav eestijuured.ee on kasutajasõbraliku ajateljega veebileht teadmiste täiendamiseks ja õppematerjaliks.

Loe tutvustust ka Tartu Ülikooli Värske teaduse rubriigist.

 

 

Foto on dekoratiivne

Piret Kärtner: kes tahab, leiab eesti keele õppimiseks võimaluse

täis kirjutatud vihik laual

Tartu Ülikooli keeleteadus on maailma 200 parima hulgas

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule