Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta. Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Info esimese aasta doktorantidele

Atesteerimine

Individuaalplaan ja perioodiplaan

Kõnepult Eesti Teaduste Akadeemias

Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professorid tutvustavad oma teadustööd 

NSVL kirjamark, 1954: 300 aastat  Ukraina taasühinemisest Venemaga, 1654–1954. (Vikipeedia)

Olaf Mertelsmann peab ettekande nõukogude rahvuspoliitikast Ukraina NSV-s

Signing of a memorandum of cooperation.

Rahvusvahelise lepingu eesmärgiks on edendada koostööd õigeusu vallas